Bærekraft er en av våre kjerneverdier – for enkeltindivid, natur og samfunn på tvers av landegrenser. I møte med ildsjeler som skaper verdi utfra kreativitet og handverk, kribler det i fingrene og jeg får lyst til å være med! Jeg har inngått samarbeid med fire kunstnere i Luanda, Angola, som en start på mitt engasjement for internasjonal bærekraft. Produktene fra disse kunstnerne finnes i nettbutikken. Jeg kjøper direkte fra kunstnerne, ingen administrative mellomledd og ambisjonen er å kunne etablere et langsiktig samarbeid. På den måten vil jeg bidra til at de kan investere i bedre fasiliteter, ansette flere, få en mer stabil tilgang på materialer og gjøre sitt kunstnervirke bærekraftig.