Produsenter fordelt på regioner/fylker

Nord

Finnmark

Nordland

Troms

Midt

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Sør

Aust-Agder

Telemark

Vest-Agder

Øst

Akershus

Buskerud

Oppland

Oslo

Vestfold

Østfold

Hedmark

Vest

Hordaland

Møre og Romsdal

Rogaland

Sogn og Fjordane